Thuis in verhuur en vastgoedbeheer

Inschrijven bij Duinzigt Wonen

Duinzigt Wonen kan u helaas niet meer de extra service bieden waar vele huurders behoefte aan hebben en inschrijven is dan ook niet meer mogelijk (de service voor de ingeschreven woningzoekenden blijft onveranderd en u blijft o.a. de gepersonaliseerde e-mails ontvangen). Ons aanbod kunt u vinden via Pararius of op www.duinzigt.nl. Mocht u een woning hebben gevonden welke voldoet aan uw wensen en voldoet u aan de inkomenscriteria van de eigenaar dan kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak via 070-3606365.

Mocht u naar aanleiding van de bezichtiging interesse hebben in de woning dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk uw complete dossier aan ons aan te leveren. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens), de documenten welke wij nodig hebben zijn:

 1. Paspoort of ID-kaart
 2. Documenten van belasting of gemeente met uw naam & adres (niet ouder dan 2 maanden)
 3. Kopie loonstroken afgelopen 3 maanden
 4. Werkgeversverklaring (niet ouder dan 3 maanden)
 5. Bankafschrift met uw naam en de stortingen van de laatste 3 salarissen
 6. Bankafschrift met uw naam en de stortingen van de laatste 3 betalingen huur
 7. Verhuurdersverklaring
  Bent u zelfstandige dan hebben wij van u nodig :
 1. Kopie paspoort of ID-kaart
 2. Documenten van belasting of gemeente met uw naam & adres
 3. Recent uittreksel van de KvK (niet ouder dan 2 maanden)
 4. Jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar
 5. IB-60 formulier
 6. Bankafschrift met uw naam en de stortingen van het maandinkomen
 7. Bankafschrift met uw naam en de stortingen van de laatste 3 betalingen huur
 8. Verhuurdersverklaring

Voor bedrijfs OG gelden andere regels, u dient er mee rekening te houden dat verhuurders in de regel 3 maanden huur als borg vragen.

Alle documenten worden bij Duinzigt gearchiveerd. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens aan de betreffende verhuurder worden gestuurd.


N.B. Huurders met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, welke net niet aan de inkomenseis voldoen en/of studenten, dienen ALTIJD een garantsteller aan te leveren welke een vast contract heeft en een inkomen van minimaal € 2.500,00 netto per maand, ervaring leert ons dat het anders vrijwel onmogelijk is een woning te huren. LET OP: de toewijzing is altijd in handen van de verhuurder. Indien een verhuurder extra informatie wenst dan zal dit nog bij u worden opgevraagd.